Batman: Arkham City – Game of the Year Edition Guide

Batman: Arkham City (zmiana skórek) for Batman: Arkham City GOTY

Batman: Arkham City (zmiana skórek)

Zmiana skórek

W celu zapewnienia sobie możliwości swobodnej zamiany skórek postaci rozpocznij od pobrania darmowej skórki o nazwie Batman Inc. Wybierz teraz jeden z zapisanych stanów gry i następnie będąc w dalszym ciągu w menu głównym wciskaj: Lewo, Lewo, Dół, Dół, Lewo, Lewo, Prawo, Góra, Góra, Dół. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego przystąp do zabawy, mogąc do woli wybierać między skórkami w trybie fabularnym gry.

SteamSolo.com