Dishonored Guide

Dishonored 1 Türkçe Başarımlar Rehberi for Dishonored

Dishonored 1 Türkçe Başarımlar Rehberi

Overview

Bu rehber Dishonored 1’in Türkçe başarımlarını gösterecek.https://steamcommunity.com/groups/darkglyphs

Hoş Geldiniz

Dishonored 1’in Türkçe başarımlar rehberine hoş geldiniz.

Hikaye Başarımları (Kaçıralamayan)

Dishonored / Onursuz
Complete the Intro missions
Tanıtım görevlerini tamamlayın

Kuleye Dönüş ve Coldridge Hapishanesi görevini tamamlayın.

Excommunication / Aforoz Etme
Eliminate High Overseer Campbell
Yüce Gözetmen Campbell’ı saf dışı bırakın

Damıtma İlçesi görevinde Yüce Gözetmen Campbell’ı saf dışı bırakın.

Child Care / Çocuk Bakımı
Find Emily Kaldwin
Emily Kaldwin’i bulun

Haz Evi görevinde Emily Kaldwin’i kurtarın.

Capturing Genius and Madness / Deha ve Deliliği Ele Geçirme
Complete the Bridge mission
Köprü görevini tamamlayın

Kaldwin Köprüsü görevini tamamlayın.

Resolution / Çözüm
Complete the game
Oyunu tamamlayın

Oyunu herhangi bir sonla tamamlayın.

󠀡󠀡Çeşitli Başarımlar (1/2)

Thief / Hırsız
Pickpocket items worth a total of 200 coins
Toplam 200 sikke değerinde öğe yankesin

Versatile / Çok Yönlü
Kill characters with each weapon and offensive gadget
Her silahla ve saldırı aletiyle karakterleri öldürün

Ghost / Hayalet
Complete all missions after the prologue, alerting no one or killing no one but key targets
Giriş bölümünden sonra hiç kimseyi alarma geçirmeyerek veya hiç kimseyi öldürmeyerek fakat kilit hedefleri öldürerek tüm görevleri tamamlayın

Shadow / Gölge
Complete all missions after the prologue without alerting anyone
Giriş bölümünden sonra kimseyi alarma geçirmeden tüm görevleri tamamlayın

Mostly Flesh and Steel / Çoğunlukla Et ve Çelik
Finish the game without purchasing any supernatural powers or enhancements, besides Blink
Kıpırtı dışında herhangi bir doğaüstü güç veya geliştirme almadan oyunu bitirin

Wall of Sparks / Kıvılcım Duvarı
Kill an enemy using a Wall of Light
Bir Aydınlatma Duvarını kullanarak bir düşmanı öldürün

Rogue / Serseri
Assassinate 10 unaware enemies
10 farkında olmayan düşmana suikast yapın

Specter / Kuruntu
After escaping prison, complete a mission without alerting anyone, and kill less than 5 people
Hapishaneden kaçtıktan sonra kimseyi alarma geçirmeden bir görevi tamamlayın ve 5 insandan daha azını öldürün

Faceless / Meçhul
After escaping Coldridge Prison, complete a single mission without alerting anyone
Coldridge Hapishanesi’nden kaçtıktan sonra kimseyi alarma geçirmeden tek bir görevi tamamlayın

Manipulator / Manipülator
Make others kill 5 of their own allies
Diğerlerine kendi müttefiklerinden 5’ini öldürtün

Razor Rain / Jilet Yağmuru
Kill 5 characters with Drop Assassination
Düşme Suikastıyla 5 karakteri öldürün

Surgical / Cerrahi
Play from the first mission through Kaldwin’s Bridge killing fewer than 10 characters
İlk görevden Kaldwin Köprüsü’ne 10 karakterden azını öldürerek oynayın

Clean Hands / Temiz Eller
Complete the game without killing anyone
Oyunu kimseyi öldürmeden tamamlayın

Harm’s Way / Zararın Yolu
Cause 5 unintentional suicides
5 kasıtsız intihara neden olun

Inhabitant / Oturan
Stay in possession of others for most of a 3 minute period
3 dakikalık bir zaman diliminin çoğunda diğerlerinin hakimiyetinde kalın

Hornets’ Nest / Arı Kovanı
Kill 4 enemies in less than 1 second using the crossbow
Arbalet kullanarak 1 saniyeden daha az sürede 4 düşmanı öldürün

Speed of Darkness / Karanlığın Hızı
Travel 30 meters in less than 1 second
1 saniyeden daha az sürede 30 metre seyahat edin

Tempest / Fırtına
Kill 6 enemies in less than 1 second
1 saniyeden daha az sürede 6 düşmanı öldürün

Merchant of Disorder / Düzensizlik Tüccarı
Acquire 15 equipment upgrades
15 ekipman yükseltmesi edinin

Art Dealer / Sanat Simsarı
Collect all the Sokolov paintings
Tüm Sokolov resimlerini toplayın

Occultist / Okültist
Collect 10 bone charms
10 kemik tılsımı toplayın

The Escapist / Kaçan
After Coldridge Prison, elude 5 pursuers at once without killing them or leaving the map
Coldridge Hapishanesi’nden sonra onları öldürmeden veya haritayı terk etmeden aynı anda 5 takipçiden sıyrılın

Cleaner / Temizleyici
Fight with 5 enemies at once, without any of them surviving
Onlardan herhangi birini hayatta bırakmadan aynı anda 5 düşmanla savaşın

Regicide / Hükümdar Katili
Assassinate the Lord Regent, Hiram Burrows
Lord Naip Hiram Burrows’a suikast yapın

Political Suicide / Politik İntihar
Expose the Lord Regent’s crimes and bring about his arrest
Lord Naip’in suçlarını açığa çıkarın ve tutuklanmasını sağlayın

This Is Mine / Bu Benim
Recover your belongings
Ait olduklarınızı kurtarın

Çeşitli Başarımlar (2/2)

Dunwall in Chaos / Kaostaki Dunwall
You completed the game in high chaos
Oyunu yüksek kaosta tamamladınız
Gizli Başarım

Just Dark Enough / Sadece Yeterince Karanlık
You completed the game in low chaos
Oyunu düşük kaosta tamamladınız
Gizli Başarım

Vanished / Ortadan Kaybolmuş
You escaped prison and navigated the sewers undetected
Hapishaneden kaçtınız ve tespit edilmeden kanalizasyona gittiniz
Gizli Başarım

Gentleman Caller / Centilmen Ziyaretçi
You completed all the Granny Rags side missions
Tüm Paçavra Nine yan görevlerini tamamladınız
Gizli Başarım

Street Conspiracy / Sokak Anlaşması
You completed all the Slackjaw side missions
Tüm Gevşekçene yan görevlerini tamamladınız
Gizli Başarım

The Art of the Steal / Çalma Sanatı
You got the Art Dealer’s safe combination for Slackjaw, but robbed the safe first
Gevşekçene için Sanat Simsarı’nın kase kombinasyonunu aldınız, fakat önce kasayı soydunuz
Gizli Başarım

An Unfortunate Accident / Talihsiz Kaza
You killed Morgan Pendleton with steam
Morgan Pendleton’ı buharla öldürdünüz

Gizli Başarım

Well Mannered / İyi Huylu
You completed the Boyle Estate mission without spoiling the party
Partiyi bozmadan Boyle Arazisi görevini tamamladınız
Gizli Başarım

King of the World / Dünyanın Kralı
You reached the top of Kaldwin’s Bridge
Kaldwin Köprüsü’nün tepesine ulaştınız
Gizli Başarım

Bodyguard / Fedai
You protected Callista’s uncle, Captain Geoff Curnow
Callista’nın amcası Yüzbaşı Geoff Curnow’u korudunuz

Gizli Başarım

Mercy is the Mark / Merhamet İşarettir
You spared Daud’s life
Daud’un hayatını bağışladınız

Gizli Başarım

Lights Out / Işıklar Söndü
You deactivated at least 5 security systems on Kingsparrow Island
Kingsparrow Adası üzerinde en az 5 güvenlik sistemini etkisiz hale getirdiniz
Gizli Başarım

Long Live the Empress / Çok Yaşa İmparatoriçe
You saved Empress Emily Kaldwin
İmparatoriçe Emily Kaldwin’i kurtardınız

Gizli Başarım

Poetic Justice / İlahi Adalet
You neutralized all key targets using indirect means
Dolaylı yolları kullanarak tüm kilit hedefleri etkisizleştirdiniz
Gizli Başarım

Food Chain / Besin Zinciri
You assassinated an assassin
Bir suikastçıya suikast yaptınız
Gizli Başarım

Dunwall City Trials Meydan Okuma Tamamlama Başarımları

By My Hand Alone / Yalnız Elim Tarafından
Get to Wave 13 in Back Alley Brawl killing all combatants personally
Arka Sokak Kavgasındaki tüm çarpışmacıları şahsen öldürerek Dalga 13’e geçin

Arka Sokak Kavgasında Dalga 13’e ulaşın.

Assassin Vs. Machine / Suikastçı Vs. Makine
Complete Train Runner before the train arrives at the station
Tren istasyona varmadan önce Tren Koşucusunu tamamlayın

Tren istasyona varmadan önce siz varın.

Rare Collector / Nadir Koleksiyoncu
Find all of the collectable figurines in Burglar on Expert
Soyguncuda Uzman üzerinde toplanabilir heykelciklerin tümünü bulun

Tüm heykelcikleri bulun.

Long Way Down / Aşağı Uzun Yol
Perform a drop assassination of at least 150 meters in the Kill Cascade challenge
Çağlayanı Öldür meydan okumasında en az 150 metre bir düşme suikastı yapın

En az 150 metre düşme suikastı yapın.

Headhunter / Kafa Avcısı
Complete Assassin’s Run with 100% accuracy using only head shots
Sadece kafa vuruşları kullanarak 100% isabetle Suikastçı Çalışmasını tamamlayın

Sadece kafadan vurarak 100% isabetle tamamlayın.

Daredevil / Gözüpek
In Bonfires, perform all the special combination jumps in 1 round
Ateşlerde özel kombinasyon zıplamalarının tümünü 1 rauntta yapın

Özel kombinasyon zıplamalarını 1 rauntta yapın.

Natural Talent / Doğal Yetenek
Finish Mystery Foe without using any active supernatural powers
Herhangi bir etkin doğaüstü güç kullanmadan Gizemli Düşmanı bitirin

Doğaüstü güç kullanmadan Gizemli Düşmanı bitirin.

Time Management / Zaman Yönetimi
Finish Chain Kill or Bend Time Massacre without failing any wave, including bonuses
Bonuslar dahil olmak üzere herhangi bir dalgada başarısız olmadan Zincir Öldürmesi veya Zaman Bükülmesi Katliamını bitirin

Bonuslar dahil herhangi bir dalgada başarısız olmadan Zincir Öldürmesi veya Zaman Bükülmesi Katliamını tamamlayın.

Dunwall City Trials “Hiçlik Yıldızı” Başarımı

Void Star / Hiçlik Yıldızı
Complete all Normal and Expert challenges with a 3-Stars rating
3 Yıldızlı bir derecelendirmeyle tüm Normal ve Uzman meydan okumaları tamamlayın

3 Yıldızla Normal ve Uzman meydan okumaları tamamlayın.

Dunwall City Trials “Bayan Pilsen’ın Pişmanlığı” Başarımı

Mrs Pilsen’s Remorse / Bayan Pilsen’ın Pişmanlığı
Find Emily’s doll hidden in each of the 10 challenges
10 meydan okumanın her birinde gizli Emily’nin bebeğini bulun

10 meydan okumada gizli Emily’nin bebeğini bulun.

The Knife of Dunwall Hikaye Başarımları (Kaçırılamayan)

Just Business / Sadece İş
Get the information you need from the Rothwild Slaughterhouse
Rothwild Mezbahası’ndan ihtiyacınız olan bilgiyi alın

Missing Pieces / Kayıp Parçalar
Meet with Thalia Timsh, the Barrister’s Niece
Avukat’ın Yeğeni Thalia Timsh ile tanışın

The Knife of Dunwall “İyi Bağlantılı” Başarımı

Well Connected / İyi Bağlantılı
Purchase all of the Favors in The Knife of Dunwall
Dunwall’ın Bıçağı’nda İyiliklerin tümünü satın alın

The Knife of Dunwall “Kurtarıcı Yol” ve “Pişmanlık Yok” Başarımları

Redemptive Path / Kurtarıcı Yol
Complete The Knife of Dunwall in Low Chaos
Dunwall’ın Bıçağı’nı Düşük Kaosta tamamlayın

No Regrets / Pişmanlık Yok
Complete The Knife of Dunwall in High Chaos
Dunwall’ın Bıçağı’nı Yüksek Kaosta tamamlayın

The Knife of Dunwall Öldürmeme ve Tespit Edilmeme Başarımları

Whisper Ways / Fısıltı Yolları
Complete The Knife of Dunwall without alerting anyone
Dunwall’ın Bıçağı’nı kimseyi alarma geçirmeden tamamlayın

Cleaner Hands / Temizleyici Eller
Complete The Knife of Dunwall without killing anyone
Dunwall’ın Bıçağı’nı kimseyi öldürmeden tamamlayın

The Knife of Dunwall Göreve Özgü Başarımlar

Görev 2: Eminent Domain

Stone Cold Heart / Soğuk Taş Kalp
Speak with the statue of Delilah Copperspoon in Timsh’s estate
Timsh arazisinde Delilah Copperspoon’ın heykeliyle konuşun

Görev 3: Taşkın

Message from the Empress / İmparatoriçe’den Mesaj
Perform a drop assassination from atop the Empress statue in The Knife of Dunwall
Dunwall’ın Bıçağı’nda İmparatoriçe heykelinin üstünde bir düşme suikastı yapın

The Knife of Dunwall “Sıçanlar ve Küller” Başarımı

Rats and Ashes / Sıçanlar ve Küller
Attach an arc mine to a rat, resulting in a kill
Bir sıçana bir akım mayını bağlayarak bir öldürmeyle sonuçlayın

The Brigmore Witches Hikaye Başarımları (Kaçırılamayan)

Parting Shot / Ayrılık Atışı
Deliver (or attempt) the killing blow on Corvo
Corvo üzerinde öldürme darbesi yapın (veya girişiminde bulunun)

Breakout / Firar
Break Lizzy Stride out of Coldridge Prison
Lizzy Stride’ı Coldridge Hapishanesi’nden firar ettirin

Gangs of Dunwall / Dunwall Çeteleri
Restore the Undine to working condition
Undine’i çalışma durumuna geri yükleyin

The Brigmore Witches “Anlaşma Yapıcı” Başarımı

Deal Maker / Anlaşma Yapıcı
Purchase at least 8 favors in The Brigmore Witches
Brigmore Cadıları’nda en az 8 iyilik satın alın

The Brigmore Witches “Değiştirilen Yollar” ve “Her Şey Mahvoldu” Başarımları

Changed Ways / Değiştirilen Yollar
Complete The Brigmore Witches in Low Chaos
Brigmore Cadıları’nı Düşük Kaosta tamamlayın

All Come To Ruin / Her Şey Mahvoldu
Complete The Brigmore Witches in High Chaos
Brigmore Cadıları’nı Yüksek Kaosta tamamlayın

The Brigmore Witches Öldürmeme ve Tespit Edilmeme Başarımları

Silence is Golden / Sükut Altındır
Complete The Brigmore Witches without alerting anyone
Brigmore Cadıları’nı kimseyi alarma geçirmeden tamamlayın

Cleanest Hands / En Temiz Eller
Complete The Brigmore Witches without killing anyone
Brigmore Cadıları’nı kimseyi öldürmeden tamamlayın

The Brigmore Witches “Ortadan Kaybolmak İçin Yeterince Sikke” Başarımı

Enough Coin To Disappear / Ortadan Kaybolmak İçin Yeterince Sikke
Survive The Brigmore Witches in low chaos with 10,000 coins
Brigmore Cadıları’nda 10,000 sikkeyle düşük kaosta hayatta kalın

The Brigmore Witches “Et Duvarı” Başarımı

Wall of Flesh / Et Duvarı
Use an enemy lifted with Pull as a shield
Bir kalkan olarak Çekmeyle kaldırılmış bir düşmanı kullanın

Rehberlerim

Buradan diğer rehberlerime ulaşabilirsiniz.

Hızlı bir navigasyon:
Thief 1: The Dark Project Kurulum Rehberi
Thief 1: The Dark Project Türkçe Yama Rehberi
Thief 2: The Metal Age Kurulum Rehberi
Thief 2: The Metal Age Çok Oyunculu Oynama Rehberi
Thief 2: The Metal Age Türkçe Yama Rehberi
Thief 3: Deadly Shadows Kurulum Rehberi
Thief 3: Deadly Shadows Türkçe Yama Rehberi
The Dark Mod Kurulum Rehberi
Dishonored 1 Modlama Rehberi
Dishonored 1 Başlangıç Videolarını Geçme Rehberi
Dishonored 1 Türkçe Yama Rehberi
Dishonored 1 Türkçe Başarımlar Rehberi — şu anda görüntüleniyor
Dishonored 2 Modlama Rehberi
Dishonored 2 Başlangıç Videolarını Geçme Rehberi
Dishonored 2 Türkçe Yama Rehberi
Dishonored 2 Türkçe Başarımlar Rehberi
Dishonored 2 Jindosh Kilidi Çözümü Rehberi
Dishonored: Death of the Outsider Modlama Rehberi
Dishonored: Death of the Outsider Başlangıç Videolarını Geçme Rehberi
Dishonored: Death of the Outsider Türkçe Yama Rehberi
Dishonored: Death of the Outsider Türkçe Başarımlar Rehberi

SteamSolo.com